Otto Modersohn Museum

Menu
Otto Modersohn, Apfelstilleben, 1925
Otto Modersohn, Früchtestillleben, 1930
Otto Modersohn, Früchtestillleben mit Teekanne, 1916
Otto Modersohn, Stillleben mit Schuhen, 1919